Novilladas du 14 août (11h00 et 18h00)

Association organisatrice : CERCLE TAURIN

Dimanche 14 août 2022

11 heures Novillada sans picador

2 erales de  ALMA SERENA  et 2 erales de  LA ESPERA

pour

Nabil EL MORO

Tristan BARROSO

18 heures Novillada

6 LA QUINTA

pour

Victor HERNANDEZ

Yon LAMOTHE

Diego GARCIA

7f5dec723e8d2d27fa53ad82c23391fd_0
a6b55ee0bca849eaf17390a288b19fbb_18h00